Trzeba przywrócić wartość prawu naturalnemu! Ojcowie założyciele UE wskazywali, że Europa będzie chrześcijańska albo jej nie będzie w sensie kulturowym i religijnym. UE ma służyć człowiekowi, a nie niszczeniu życia dla doraźnych uciech.

Mając do czynienia obecnie z arogancja dzierżycieli władzy w UE musimy dać odpór dewiacjom redukującym normalność, musimy pokazać naturalne autorytety, szczęście wielopokoleniowych rodzin.

Szerzący się ateizm w UE wspierany anty naturalnymi ideologiami trawi ludzkie umysły i wiedzie ich ku filozofii bezsensu.

Trzeba wiec przypomnieć słowa F. Dostojewskiego: ,,jeśli Boga nie ma to wszystko wolno”.

Człowiekowi nie wolno robić wszystkiego, nie można wyrzucać na śmietnik wartości chrześcijańskich, bo bez nich człowiek może stać się bezduszny wobec ,,bliźniego swego”. Ważny jest szacunek do życia, troska o starszych i niesienie pomocy naprawdę potrzebującym. UE nie ma pieniędzy na załatwienie wszystkich spraw, ale może sprawiedliwiej dzielić środki budując solidaryzm między wolnymi i równymi narodami.

Musimy nadać Unii poprzez nowy Parlament Europejski ludzką twarz wyciągając rękę na zgodę do każdego człowieka dobrej woli. Bóg nie umarł, dekalog wciąż obowiązuje!