Unia to nie jest projekt szatański ani niebiański, UE tworzyli ludzie odpowiedzialni. Dziś zarządzają nią liderzy bez wyobraźni, ideologiczni zakładnicy różnych biznesów. To trzeba zmienić. Solidarność miedzy narodami i państwami musi być podstawą działania. Próba zrobienia z UE NADOJCZYZNY jest zła.

Mieszkańcy Europy nie mogą być wygnańcami na własnym kontynencie.

Propozycje rozwoju Europy powinny być znane i dyskutowane w otwartych debatach.

Przyrodę trzeba chronić! – TAK ale nie można proponować ludziom limitów transportu i pozbawiać ich wpływu na główne decyzje.

Trzeba unowocześniać życie ale bez szkody dla ludzkiej natury.

Jestem stad!  Pracuje w Brukseli dla Podkarpacia i Polski.

UE musi to zaakceptować.

Wyborcy maja głos! Znacie moje poglądy, wśród kandydatów jestem na liście Prawa i Sprawiedliwości.