25 kwietnia 2023 r. W Parlamencie Europejskim w Brukseli z mojej inicjatywy otwarto wystawę o wysiedleniu, splądrowaniu i zburzeniu Jasła przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Chciałbym, by ta prawda przenikała do świadomości międzynarodowej i żeby zrozumiano, że Polska to ten kraj, który cały czas budował pokój.