W Unii Europejskiej jesteśmy od 2004 roku. Przez 16 lat wpłaciliśmy do Unii 61 miliardów euro, a otrzymaliśmy 188 miliardów euro. Wychodzi na to, że każdego roku średnio otrzymujemy 8 miliardów euro. To nie jedyna korzyść. Jest również wspólny rynek, możemy swobodnie podróżować po Unii, tam możemy pracować i sprzedawać polskie towary.

Najważniejsze jednak jest to, że rozwijamy polską gospodarkę własnymi siłami tworząc miejsca pracy, popierając inwestycje przemysłowe i rolnicze, rozwijając służbę zdrowia i edukację, bo pomoc z Unii Europejskiej nie będzie wieczna.