Unia powinna rozwiązywać prawdziwe problemy, a nie skupiać się na tematach zastępczych takich jak gender.

W centrum moich zainteresowań są kwestie budżetowe, w tym wieloletnie ramy finansowe i fundusz odbudowy, które to środki są szczególnie potrzebne samorządowcom, rolnikom i przedsiębiorcom podkarpackim.

Jestem zawsze za Polską, zawsze za Podkarpaciem.