Bronię w Brukseli polskich interesów, szczególnie mając na uwadze dobro mieszkańców Podkarpacia. Na forum Parlamentu Europejskiego zabiegam o wsparcie dla projektu via Karpatia.

Wspólnie z Alexandr Vondra napisałem list odnośnie do rozporządzenia na temat tzw. taksonomii. Opowiedziałem się za wsparciem niskoemisyjnych technologii, których źródłem jest m.in. gaz, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim obywatelom Unii.