Przewoźnicy z Podkarpacia spotkali się na Zebraniu Regionalnym ZMPD

We wtorek 21 maja 2019 r. Przewoźnicy z Podkarpacia spotkali się w hotelu Zamek Dubiecko na Zebraniu Regionalnym ZMPD.

Coroczne spotkania przewoźników w różnych regionach Polski to zarówno okazja do przedyskutowania najważniejszych problemów dotyczących branży, jak i możliwość wspólnego spędzenia czasu w mniej formalny sposób.

 Głównymi tematami otwartego dla wszystkich transportowców z regionu podkarpackiego seminarium były: Brexit, Pakiet Mobilności oraz kontrole płacy minimalnej w UE.

Zdjęcia: ZMPD

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...