Podziękowanie za poparcie starań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego

Podziękowanie za poparcie starań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...