Podpisania umów na wykonanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych 108 Jasło - Nowy Zagórz, 107 Zagórz - Łupków oraz budowę łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie

Prawie 22 miliony złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zostanie przeznaczone na realizację dokumentacji projektowej na trzy kolejowe inwestycje w Bieszczadach. 28 marca przedstawiciele PKP PLK i zarządu województwa podpisali w tej sprawie umowy.

Umowy dotyczą wykonania dokumentacji projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia rewitalizacji linii kolejowej 108 Jasło – Zagórz, linii 107 Zagórz – Łupków oraz budowy łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie.

W podpisaniu dokumentów samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Ze strony PKP PLK obecni byli: Bożena Matałyga - zastępca dyrektora. ds. projektów krajowych PKP PLK, Andrzej Szydło - zastępca dyrektora Regionu Południowego ds. finansowych PKP PLK, Mateusz Wanat - zastępca dyrektora Regionu Południowego ds. projektów unijnych PKP PLK. W wydarzeniu uczestniczyli również posłowie: Bogdan Rzońca - przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i Piotr Babinetz.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...