Otwarcie Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach

W Beskidzie Niskim powstało Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły.

Uroczystość otwarcia Centrum rozpoczęła Msza Święta, którą koncelebrowali ks. proboszcz parafii Głębokie Stanisław Gniewek oraz ks. proboszcz parafii Odrzechowa Marian Bądal. Część oficjalną rozpoczął występ artystyczny młodzieży z Pastwisk. W uroczystości wzięli udział m.in. Bogdan Rzońca i Pan Piotr Babinetz Posłowie na Sejm RP, Pani Maria Kurowska – W-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego i wiele innych osób.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...