Otwarcie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Sanoku

W dniu 30 marca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji w Sanockim Szpitalu.

W ramach realizacji inwestycji powstało 5 nowoczesnych sal operacyjnych. Nowe wyposażenie pozwoli na wykonywanie większej ilości specjalistycznych zabiegów i operacji. Elektroniczny system sterujący czy bezdotykowo przesuwane lampy i otwierane drzwi, podniosą sterylność i efektywność wykonywanych zabiegów i operacji.
Całkowita wartość projektu w ramach, którego realizowane było zadanie „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku- ETAP I Blok Operacyjny i Centrala Sterylizatornia” wyniosła 22 342 669,52 zł, z czego:

  • dofinansowanie ze środków EFRR 9 994 156,23 zł;
  • wkład własny SPZOZ 12 348 513,29 zł ( w tym dotacja powiatu sanockiego 1 423 444,00). 

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...