Jasielskie odchody Dnia Solidarności i Wolności

W ramach jasielskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności, zorganizowanych w 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka, w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle odbyła się uroczysta konferencja naukowa.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka w zdjęciach Jerzego Polaka”, obrazującej dzieje jasielskiej „Solidarności”.Po zakończeniu konferencji zebrani udali się do kościoła pw. św. Stanisława BM w Jaśle, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka.

Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty pod tablicami poświęconymi ks. Stanisławowi Kołtakowi i ks. Jerzemu Popiełuszce. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...