II Bieszczadzkie Spotkanie Opłatkowe

W dniu 26 stycznia br. odbyło się II Bieszczadzkie Spotkanie Opłatkowe w Ustrzykach Dolnych połączone z wręczeniem nagród „Złotej tarniny” za pracę na rzecz rozwoju Bieszczad.

Główną nagrodę otrzymał Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, pozostałe nagrody otrzymali poseł Bogdan Rzońca, minister Adam Hamryszczak, wojewoda Ewa Leniart, marszałek podkarpacki Władysław Ortyl oraz prezes Arłamowa Antoni Kubicki. W opłatku uczestniczyli również wicewojewoda Lucyna Podhalicz oraz wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch. Spotkanie uświetnił swoim występem zespół SOUL z Sanoka.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...