WYSTĄPIENIA
picture
POSIEDZENIA SEJMU
picture
WYSTĄPIENIA
picture
PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH
picture
KOMISJE SEJMOWE
picture
KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
picture
KOMISJA INFRASTRUKTURY

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...