MÓJ PROGRAM
PUNKT 1.
WSPIERAM PODKARPACIE
Pracuję dla Podkarpacia - regionu, z którym jestem szczególnie związany. Miałem szansę działać w tym kierunku już jako Marszałek i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. To właśnie z mojej inicjatywy doszła do skutku modernizacja linii kolejowej Rzeszów - Jasło oraz budowa nowego fragmentu drogi wojewódzkiej numer 988 z Jasła do Rzeszowa przez Warzyce. Inwestycje te przyczyniły się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej w stolicy województwa.
Jestem przekonany, że mogę służyć swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem na różnych stanowiskach państwowych, aby działać na rzecz rozwoju naszego regionu. Podkarpacie to piękny zakątek Polski, gdzie żyją szczęśliwi i pracowici ludzie. Dołożę wszelkich starań, aby nasza wspólna praca przyniosła zasłużone owoce w postaci inwestycji i projektów, które przyczynią się do zwiększenia jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz zahamowania emigracji młodych ludzi z naszego regionu.
PUNKT 2.
ROZWÓJ PRZEMYSŁU I GOSPODARKI JASIELSKIEJ
Od lat promuję przemysł i gospodarkę jasielską. W polu mojego zainteresowania jest rozwój i zwiększenie ilości miejsc pracy w PKP Cargo Jasło, PGNiG Jasło, LOTOS Jasło, PGZ-Jasło, PSG-Jasło (PSG – Polska Spółka Gazownictwa, PGZ- Polska Grupa Zbrojeniowa). Uważam, że w Jaśle powinna powstać trzecia po Płocku i Gdańsku rafineria. Wspieram jasielski przemysł winiarski oraz podejmuję starania w Sejmie o utworzenie korzystnych przepisów w tym zakresie.
Staram się uczestniczyć w tych inicjatywach, które dają nadzieję na pozytywne skutki dla regionu. Aktywnie wykorzystuję kontakty na najwyższych szczeblach władzy, aby zabiegać o realizację ważnych projektów. Wśród nich wymieniać należy zbiornik wodny Kąty-Myscowa, który zwiększałby atrakcyjność turystyczną powiatu jasielskiego oraz przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
PUNKT 3.
INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO
Obecnie skupiam się na pracach związanych z generalną przebudową drogi krajowej numer 73 Pilzno – Jasło. Jako przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury zgłosiłem poprawkę mającą na celu rozpoczęcie prac nad tym projektem. Jest to inwestycja kluczowa z punktu widzenia tranzytu na południe Europy, ale posiada także nieocenione znaczenie lokalne. Liczne tragiczne zdarzenia drogowe na tej trasie przekonują, że jej modernizacja jest niezbędna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców.
Innym projektem drogowym jest międzynarodowa magistrala Via Carpathia, która połączy północ z południem Europy. Na Podkarpaciu droga przebiegać będzie od granicy ze Słowacją w Barwinku, przez Rzeszów do granicy z województwem lubelskim. W celu realizacji tych inwestycji pozostaję we współpracy z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Poprzez pracę w Sejmie chcę przyczynić się do przebudowy drogi krajowej numer 28 z Jasła do Biecza oraz z Jasła do Krosna i Sanoka. Zabiegam o budowę nowej linii kolejowej Jasło-Dębica.
PUNKT 4.
NAJLEPSZE WARUNKI PRACY DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
Zabiegam też o jak najlepsze warunki do pracy dla służb mundurowych – policji, wojska, straży granicznej i straży pożarnej. W tej kadencji Sejmu doprowadziłem do tego, że MSWiA przekazała środki na budowę komend powiatowych Policji w Jaśle i w Lesku.
PUNKT 5.
WSPARCIE DLA BRANŻY KOLEJOWEJ
Wśród priorytetowych działań umieszczam też wsparcie dla branży kolejowej - chcę zwiększenia ilości kolejowych połączeń pasażerskich między miastami Podkarpacia oraz większej pracy przewozowej towarów koleją, co znacznie zwiększyłoby bezpieczeństwo podróżowania po polskich drogach.
PUNKT 6.
ROZWÓJ PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO, PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWEGO
Widzę dużą szansę dla rozwoju przemysłu zbrojeniowego oraz przemysłu naftowego i gazowego. Wiem, że należy wspierać przedsiębiorców i szkolnictwo zawodowe oraz przemysł turystyczny.
PUNKT 7.
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Za niezbędne uważam nakłady na służbę zdrowia, w tym na utrzymaniu na wysokim poziomie szpitali powiatowych, w tym szpital w Jaśle.
PUNKT 8.
EDUKACJA
Troska o rozwój przedszkoli, szkół w tym ogólnokształcących i zawodowych oraz uczelni wyższych w regionie jest dla mnie wyzwaniem. Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży na wysokim poziomie przy udziale nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących pozwoli z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...