Zbiornik Kąty-Myscowa

W dniach 15 i 16 września w powiecie jasielskim i krośnieńskim gościła Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, której przedstawiciele wizytowali tereny przeznaczone pod budowę zbiornika wodnego Kąty-Myscowa. Parlamentarzyści oraz samorządowcy na posiedzeniach w Krempnej oraz Komborni dyskutowali nad możliwością realizacji inwestycji, o którą zabiega poseł Bogdan Rzońca.

http://videosejm.pl/video/12230-bogdan-rzonca-telewizja-rzeszow-16-wrzesnia-2016-r

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...