Wspólne posiedzenie Komisji Sejmowych

Dziś w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury. Obradom przewodniczył poseł Bogdan Rzońca i poseł Jacek Sasin. Tematem posiedzenia był rządowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...