Wizyta w Palermo

17 października, w położonym na włoskiej Sycylii Palermo, poseł Bogdan Rzońca brał udział w posiedzeniu Komisji Ogólnej ds. kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Poseł, jako przewodniczący delegacji polskiego Sejmu i Senatu, przedstawił referat na temat: "Migracja i integracja: promocja dialogu kulturowego i międzyreligijnego przez edukację".

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...