Uroczyste otwarcie „KANTORÓWKI” Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

W dniu 26 kwietnia br. w  Wielopolu Skrzyńskim nastąpiło uroczyste otwarcie "Kantorówki" Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu - Muzeum Tadeusza Kantora. W imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego Poseł Bogdan Rzońca odczytał list skierowany do uczestników tego wydarzenia.

Odnowiona plebania w Wielopolu Skrzyńskim, w której Tadeusz Kantor urodził się i spędził 6 lat swojego dzieciństwa, jest teraz centrum kultury i sztuki łączącym przeszłość z teraźniejszością. Można będzie obejrzeć fragment sceny i rekwizytów ze spektaklu "Wielopole", wyposażenie pokoju twórcy, ale też posłuchać nagrania jego głosu, obejrzeć zdjęcia z prób, czy fragmenty spektaklu.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...