Uroczyste oddanie do użytku zadania inwestycyjnego pn. „Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000 - 0+465" w Pisarowcach w gminie Sanok

    

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...