Spotkanie w Cisnej i Baligrodzie

7 stycznia 2017 roku Poseł Bogdan Rzońca odbył spotkania w turystycznych rejonach Bieszczadów. W obecności władz powiatu leskiego Poseł wziął udział w rozmowach z mieszkańcami Cisnej i Baligrodu.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...