Spotkanie Kół  Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jasielskiego

W dniu 5 marca  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się spotkanie z Paniami działającymi w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jasielskiego.
Tematem spotkania były zagadnienia związane z rejestracją Kół Gospodyń Wiejskich, wydatkowanie i sposób rozliczenia dotacji a także zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów. Koła Gospodyń Wiejskich odgrywają dużą rolę w społeczności wiejskiej, są wyrazem aktywności i przedsiębiorczości kobiet, troski o rozwój kulturalny, o zdrowy tryb życia, o kulinaria, o żywność tradycyjną, dbają też o zachowanie tradycji rodzin wiejskich.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...