Przekazanie samochodu gaśniczego

Od niedzieli OSP w Jabłonicy Polskiej może się pochwalić nowym średnim samochodem ratunkowo - gaśniczym.

Jest to bardzo duże wsparcie dla strażaków ochotników z gminy Haczów. Poseł Bogdan Rzońca, jako członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków, dokłada starań na rzecz pozyskiwania nowych pojazdów dla jednostek OSP.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...