Przekazanie placu budowy w Przysiekach

Dziś poseł Bogdan Rzońca uczestniczył w czynnościach związanych z przekazaniem placu budowy dla zadania obejmującego budowę lewego obwałowania rzeki Ropy. Wizytę w terenie poprzedziła prezentacja rozwiązań projektowych, która miała miejsce w Domu Ludowym w Przysiekach.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...