Przekazanie placu budowy na zadania inwestycyjne „Wisła Etap 2 –Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie g. Gorzyce i gm. Radomyśl nas Sanem

W dniu 25 marca br. nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy. Inwestycja za 79 mln, wały przeciwpowodziowe długości 16 km w powiecie tarnobrzeskim.
Ponad 16 km wałów Wisły, Sanu i Łęgu na terenie gmin Gorzyce i Radomyśl nad Sanem zostanie rozbudowanych, co poprawi ochronę przeciwpowodziową. Inwestycję zrealizuje rzeszowski oddział Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.
Prace inwestycyjne obejmą podwyższenie wałów, wyłożenie od strony wody specjalnej osłony tzw. geomembrany, która zapobiegnie przesiąkaniu korpusu wału przez wody powodziowe.
Inwestycja to kolejny projekt RZGW w Rzeszowie ze środków budżetu państwa, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
W roku ubiegłym zostały zakończone roboty budowlane związane z modernizacją dziesięciokilometrowego odcinka prawostronnego obwałowania Wisły na terenie miasta Tarnobrzega.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...