Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Przeworsku

12 maja br. w Przeworsku na Rynku odbyły się uroczyste Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one uroczystym przemarszem przez miasto połączonym z przejazdem  kolumny pojazdów pożarniczych. Następnie odprawiona została  uroczysta msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy pododdziały przemaszerowały na przeworski rynek gdzie rozpoczęła się główna uroczystość. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Danielowi Dryniakowi, następnie przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku Marcin Lachnik oraz złożył życzenia wszystkim strażakom, dziękując im za trudną służbę i poświęcenie drugiemu człowiekowi.  Poseł Bogdan Rzońca odczytał list, jaki do komendanta powiatowego skierował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...