Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. politycznych i wewnętrznych Zgromadzenia Parlamentarnego IŚE Sofia, 10 – 11 lutego 2019 r.

W dniach 10-11 lutego 2019 r. poseł Bogdan Rzońca wziął udział w obradach w Parlamencie Bułgarii. Podczas spotkania CEI dyskutowano o roli Bałkanów Zachodnich w Europie oraz o Via Carpatia i bezpieczeństwie energetycznym.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...