Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Sejmie

25 września odbyło się Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Hasłem przyświecającym dyskusji były "Połączenia infrastrukturalne, drogowe i energetyczne, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na osi północ – południe, ze szczególnym uwzględnieniem projektu drogowego Via Carpatia". Spotkanie poprowadził przewodniczący Komitetu poseł Bogdan Rzońca.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...