Posiedzenie Komisji Infrastruktury w Starogardzie Gdańskim

Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim był dziś miejscem wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury obradującej pod przewodnictwem posła Bogdana Rzońcy. Porządek dzienny obejmował:

  • Omówienie perspektyw realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 ze szczególnym uwzględnieniem   województwa pomorskiego,
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na przykładzie powiatów: chojnickiego i starogardzkiego,
  • Perspektywy budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego na drodze krajowej  nr 22,
  • Komunikacja i infrastruktura kolejowa w południowej części województwa pomorskiego na przykładzie linii kolejowej nr 203.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...