Posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Dziś pod przewodnictwem posła Bogdana Rzońcy odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Tematem obrad było:

  1. Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego,
  2. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie potrzeb inwestycyjnych związanych z rozprowadzeniem ruchu z autostrady A4 poprzez budowy nowych węzłów oraz łączników,
  3. Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...