Podziękowanie za udział w Forum

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski złożył na ręce pana posła Bogdana Rzońcy podziękowanie za udział i wkład merytoryczny w XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, które odbyło się w dniach 6-8 września 2016 roku.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...