Podpisanie umowy na S19 Jeżowe – Nisko

W dniu 14 listopada br. w Jeżowem z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski zawarł umowę z prezesami Mostostal Warszawa S.A. i hiszpańskiego koncernu Acciona Construcciones S.A na projekt i budowę 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła pn. Podgórze (Jeżowe Podgórze) do węzła pn. Nisko Południe (Nowosielec).

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, dróg poprzecznych i dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej. W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów o funkcji ekologicznej. Umowa przewiduje budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Kamień po stronie prawej.

W uroczystym podpisaniu umowy i konferencji prasowej uczestniczyli: poseł Bogdan Rzońca, posłowie Mieczysław Miazga i Rafał Weber, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Starosta Niżański Robert Bednarz, obaj burmistrzowie Niska Julian Ozimek i Waldemar Ślusarczyk (elekt) oraz gospodarz gminy i organizator spotkania Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...