Podpisanie umowy na remont odcinka DK19 Kamień – Górno

W dniu 8 kwietnia br. w siedzibie rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na remont drogi krajowej nr 19 na odcinku Kamień – Górno w km 442+330 - 447+400.

Oferta firmy Strabag została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu, firma zadeklarowała, że wykona zadanie za niemal 9,8 mln zł. do 30 września br.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Bogdan Tarnawski - Dyrektor Oddziału oraz Mariusz Błyskal - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami  oraz  parlamentarzyści: Bogdan Rzońca , Krystyna Wróblewska i Mieczysława Miazga.

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:
- robotach przygotowawczych,
- robotach ziemnych,
- odwodnieniu korpusu drogowego,
- wykonaniu podbudów,
- wykonaniu nawierzchni,
- robotach wykończeniowych,
- wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonaniu elementów ulic.

Roboty mają charakter odtworzeniowy i nie zmienią  parametrów istniejących dróg.

Fot: GDDKiA Oddział Rzeszów

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...