Obwodnica Łańcuta

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podpisano dziś umowę na realizację obwodnicy Łańcuta. Koszt inwestycji zamyka się kwotą blisko 100 milionów złotych. DK 94 to bardzo ważna trasa z punktu widzenia infrastruktury drogowej o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym, dlatego wyprowadzenie ruchu poza obręb miasta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa podróżnych oraz mieszkańców.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...