Obchody rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

W niedzielę 9 kwietnia poseł Bogdan Rzońca wziął udział w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej w Jaśle i Brzozowie.

W jasielskiej Farze odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, po czym nastąpiło przejście pod pomnik "Golgota Wschodu", gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze przy tablicach upamiętniających poległych. Rankiem 10 kwietnia poseł wziął udział w modlitwie przy grobie świętej pamięci Senatora Stanisława Zająca.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...