Obchody 79 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Jaśle

W dniu 10 kwietnia br. w Jaśle odbyły się uroczyste obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Obchody rozpoczęły się od modlitwy przy grobie śp. Senatora Stanisława Zająca. Dalsze uroczystości miały miejsce pod pomnikiem „Golgota Wschodu”, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano Apel Pamięci oraz nazwiska 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Po ceremonii złożenia kwiatów i zapalenia zniczy, przez licznie przybyłe delegacje, list od Marszałka Sejmu  Marka Kuchcińskiego odczytał Bogdan Rzońca Poseł na Sejm RP. Ostatnim punktem obchodów była uroczysta Msza Święta w Kolegiackiej Parafii Fara, w intencji śp. Senatora Stanisława Zająca oraz ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...