Międzynarodowa konferencja dotycząca korzyści dla regionów z wdrażania szlaku drogowego Via Carpatia

W dniu 17 kwietnia br. w Łańcucie odbyła się międzynarodowa konferencja 
pt. „Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia”. Na temat projektu drogowego rozmawiali przedstawiciele Polski, Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Turcji i Białorusi. Podczas rozmów podpisano także wspólny wniosek w sprawie włączenia korytarza Via Carpatia do sieci bazowej TEN-T.

Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Zaletami wynikającymi z realizacji tej inwestycji będzie m. in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Ponadto Via Carpatia stworzy możliwość otwarcia na inne państwa w ramach UE oraz spoza UE, takie kraje bałkańskie (np. Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja). Realizacja szlaku stworzy kolejne szanse na lokalizację na terenie Polski terminali transportowych i centrów logistycznych.

Na podstawie informacji www.sejm.gov.pl

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...