Konferencja w Korczowej

Dziś w Korczowej, na pograniczu polsko - ukraińskim, miała miejsce konferencja poświęcona problemom służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W spotkaniu brał udział Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Bogdan Rzońca. Zebrani doszli do wniosku, że istnieje niedobór etatów po stronie polskiej przy równoczesnym zwiększeniu ilości obowiązków funkcjonariuszy wykonujących procedury celne. Zintensyfikowany ruch na przejściu jest słabo zrównoważony, ponieważ niedostatecznie wykorzystuje się przejście graniczne w Budomierzu. O wzroście przepływu towarów świadczy fakt, że w 2008 roku granicę przekraczało 30% załadowanych samochodów ciężarowych, natomiast w 2016 roku zanotowano wzrost aż do 89% tirów z ładunkiem. Potrzebna jest lepsza współpraca pomiędzy służbami celnymi Polski i Ukrainy, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przewoźników oraz podróżnych i udrożnić ruch na wschodniej granicy.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...