Konferencja poświęcona pamięci mieszkańców Podkarpacia, którzy nieśli pomoc Żydom w czasie II wojny światowej

W pierwszą rocznicę odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać Eleonory Goleń oraz innych mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, zamieszczonej na budynku Sądu Rejonowego w Jaśle, w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zorganizowano II konferencję poświęconą pamięci mieszkańców Podkarpacia, którzy nieśli pomoc Żydom podczas II wojny światowej.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem sądu, gdzie przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowców i instytucji złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Eleonorze Goleń i innym  mieszkańcom powiatu jasielskiego, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Kolejnym punktem uroczystości była konferencja w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych podczas której młodzież szkolna zaprezentowała krótki program słowno – muzyczny i prezentację multimedialną przypominającą postać Eleonory Goleń oraz rodziny Ulmów z Markowej. Następnie referat pn. „Społeczność żydowska w Jaśle przed II wojną światową” wygłosił Mariusz Świątek – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle. Pomoc mieszkańców Podkarpacia niesioną Żydom w czasie II wojny światowej barwnie przedstawił Michał Kalisz – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

W uroczystościach uczestniczyli: Adam Goleń – syn śp. Stanisława Goleń wraz z żoną i dziećmi, Alicja Zając – Senator RP, Bogdan Rzońca – Posła na sejm RP, Małgorzata Mąka-Onyszkiewicz – Pełnomocnik Województwa Podkarpackiego ds. Mniejszości Narodowych, Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Michał Kalisz – Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej O/Rzeszów, Mariusz Świątek – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, Marian Stój – Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego, Krystyna Domaradzka – Dyrektor zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle, dyrektorzy jednostek oraz szkół i placówek oświatowych Powiatu Jasielskiego, przedstawiciele służb mundurowych i młodzież szkolna.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...