Konferencja "Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie"

We wtorek 27 listopada w Sejmie odbyła się konferencja pt. "Polska i Rumunia wobec aktualnych wyzwań w regionie" pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

Tematem rozmów były zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, współpracą w ramach NATO i UE, wzmacnianie współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, tworzenie bodźców prorozwojowych w regionie w postaci Inicjatywy Trójmorza. Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich obejmował zagadnienia związane z wyzwaniami wobec bezpieczeństwa w Europie wschodniej oraz mobilność wojskową na Wschodniej Flance NATO. Drugi panel dotyczył Inicjatywy Trójmorza jako katalizatora współpracy regionalnej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej. W konferencji udział wzięli polscy oraz rumuńscy politycy, eksperci, badacze. Sejm reprezentowali posłowie: Bogdan Rzońca i Zbigniew Gryglas.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...