Konferencja "Europa Karpat"

W Krynicy zakończyła się konferencja „Europa Karpat”. Z inicjatywy marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego jej uczestnicy przez dwa dni, w ośmiu panelach tematycznych, omawiali najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej: od historii, kultury i spraw społecznych po gospodarkę i bieżące problemy europejskie. Ponad czterdziestu prelegentów (parlamentarzystów, polityków, samorządowców i intelektualistów) z różnych państw, w tym także z Polski, wymieniało swoje opinie i doświadczenia związane z aktualnymi sprawami naszego regionu.  Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy z Albanii, Armenii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Holandii, Liechtensteinu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. Jednym z panelistów był poseł Bogdan Rzońca.

Materiał filmowy, z udziałem posła Bogdana Rzońcy, dzięki uprzejmości TV Obiektyw: https://www.youtube.com/watch?v=trz-DcPVa1c

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...