Konferencja „Budowa Lokalnego Rynku Energii Współpraca Biznesu z Samorządami”

W dniu 5 kwietnia br. Poseł Bogdan Rzońca wziął udział w organizowanej w Polańczyku konferencji  pt.  „Budowa Lokalnego Rynku Energii Współpraca Biznesu z Samorządami” przygotowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych razem z PGE Energia Odnawialna S.A.

Celem konferencji było stworzenie forum wymiany poglądów i wizji na temat kierunków rozwoju województwa podkarpackiego w  świetle realizacji lokalnych celów OZE oraz rozwoju energetyki jako elementu bezpieczeństwa energetycznego regionu. Podczas konferencji poruszono także problematykę budowania synergii pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W imieniu Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który nie mógł osobiście uczestniczyć w Konferencji Poseł Bogdan Rzońca  odczytał list skierowany do uczestników tego wydarzenia.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...