Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w PWSZ w Krośnie

2 października odbyła się  uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Poprzedziła ją msza święta w Bazylice Farnej pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie. Po przywitaniu gości nastąpiła immatrykulacja. Przedstawiciele poszczególnych kierunków I roku złożyli przysięgę a następnie zostali mianowani na studentów. Podczas uroczystości przyznano  nagrody i wyróżnienia. Medalem "Zasłużony dla PWSZ w Krośnie"  został uhonorowany  poseł Bogdan Rzońca. Uczelnia otrzymała także dofinansowanie w kwocie ponad 23 mln zł o którym poinformował obecny na uroczystości podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...