Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

13 października Poseł Bogdan Rzońca wziął udział w uroczystej  Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Inaugurację nowego roku akademickiego poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, której przewodniczył ks. prałat Emil Midura w koncelebrze ks. Gerard Stanula, ks. Grzegorz Bokota oraz ks. prałat dr Marian Putyra. Nowy rok akademicki 2018/2019 uroczyście otworzył w auli głównej PSW Jego Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański. W trakcie uroczystości władze uczelni dokonały immatrykulacji studentów I roku. Prof. dr hab. inż. Paweł Piec wygłosił wykład  inauguracyjny pt.  „Badania holistyczne trwałości eksploatacyjnej środków transportu”. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu „Gaude Mater Polonia”.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...