Inauguracja budowy obwodnicy Kolbuszowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987

Obwodnica Kolbuszowej, budowana w ciągu drogi wojewódzkiej Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski, połączy obecną drogę wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9 Radom – Rzeszów, omijając centrum miasta. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), skróci czas przejazdu i poprawi przepustowość układu komunikacyjnego. Dla miasta otworzy też nowe, atrakcyjne tereny inwestycyjne. Całkowita wartość projektu to prawie 8,5 mln zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie z  EFRR wynosi ponad  6,2 mln zł.

W uroczystości symbolicznego wbicia łopaty pod realizację inwestycji wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, posłowie na Sejm RP Bogdan Rzońca i Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch, starosta kolbuszowski Józef Kardyś oraz burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...