Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77

W dniu 13 maja odbyło się  uroczyste wbicie łopaty pod rozpoczęcie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77. Wykonawcą prac jest Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Acciona Construccion S.A. (partner). Wartość kontraktu to 199 189 315,22 zł brutto. Zakończenie budowy planowane jest w marcu 2021 r. Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującejz inwestycją.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...