Apel i Zlot jednostek OSP pod hasłem „Ku pamięci gen. Józefa Hallera”

W dniu 6 października w Trzcinicy z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano zlot ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego. Oficjalna część zlotu odbyła się przed budynkiem dydaktycznym trzcinickiej szkoły.

Wśród zaproszonych gości, których oficjalnego powitania dokonał wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, znaleźli się: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz, wiceprezes Zarządu Oddziału Województwa Podkarpackiego ZOSP RP w Rzeszowie Władysław Tabasz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle brygadier Bogdan Ziemba, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle młodszy brygadier Piotr Śmietana, emerytowany Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga, emerytowany Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. w st. spocz. Wiesław Latoszek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Stanisław Mlicki, kapelan straży pożarnych powiatu jasielskiego ks. Tadeusz Wawryszko oraz proboszcz parafii w Trzcinicy ks. Andrzej Turoń.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...