77 mln zł w promesach dla Podkarpacia

W dniu 6 marca br. wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński  wręczył w Rzeszowie promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Do podkarpackich samorządów trafi 77 mln zł.

Promesy odebrali przedstawiciele 58 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 46 gmin oraz 12 powiatów. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację 183 zadań.

Przyznane środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone będą na :

- Dofinansowanie realizacji zadań związanych z remontem i odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
Promesy otrzymały 43 jednostki samorządu terytorialnego (w tym 5 powiatów i 38 gmin) na kwotę ponad 56 mln zł. Z powyższych środków jednostki planują m. in. odbudować, wyremontować ponad 97 km dróg oraz 25 obiektów mostowych i przepustów.

- Dofinansowanie zadań własnych polegających na odbudowie infrastruktury publicznej zniszczonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.
Promesy otrzymało 17 jednostek samorządu terytorialnego (w tym 8 powiatów i 9 gmin) na kwotę ponad 20,5 mln zł. Środki pozwolą na sfinansowanie wszystkich zgłoszonych przez jst. do realizacji w br. zadań, tj. 14 dokumentacji oraz wykonanie 12 właściwych prac zabezpieczających osuwiska.

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...