135-lecie OSP Jasionów oraz uroczyste przekazanie samochodu gaśniczo-ratowniczego

Poseł Bogdan Rzońca w dniu 3 maja br. wziął udział w uroczystym Jubileuszu 135-lecia Jednostki OSP  Jasionów  oraz uroczystym przekazaniu samochodu gaśniczo-ratowniczego.  Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionowie jest jedną z najstarszych na Podkarpaciu. Działa nieprzerwanie od 135 lat. To właśnie ten jubileusz stał się okazją do wręczenia strażakom złotych i srebrnych odznaczeń pożarniczych, a całej jednostce nowoczesnego wozu ratowniczo-gaśniczego. Samochód został zakupiony za ponad 800 tysięcy złotych, sfinansowany ze środków Samorządu Gminy Haczów i dofinansowania zewnętrznego.   

Nie można wczytać ostatniego tweet'u...